Разгледайте новият ни основен каталог Hexonic

Разгледайте новият ни основен каталог Hexonic

23. 05. 2023

В него е възможно да откриете цялото порт фолио предлагано от компанията.

Всички видове топлообменници от малки споени, използвани в света на домашната климатизация до нестандартни за петро-химични нужди на едно място!

#applications#workingparameters и #advantages

отворете тук: https://lnkd.in/dsbM3ZQz

#heatexchangers