Let's exchange

Нашите топлообменници позволяват евфективни решения както в индустрията, така и в битовите приложения. За да задоволим изикванията на клиентите, предоставяме дизайн и производство на продукти от най-високо качество.

Гледайте видеото

Индустрия и Приложения

Приложения

  1. Отоплителна индустрия
  2. Възобновима енергия
  3. Охладителни системи

Hexonic – за постигане на най-доброто за Вас решение,
през последните 30 години непрестанно подобряваме нашите продукти.

Иновации и развитие

Постоянно търсим оптимални решения за ефективен топлообмен и бърза възвръщаемост

Гаранция на качеството

Херметичност и високо качество се потвърждава с тестове под налягане и контрол.

Техническа консултация

Погамаме в избора на конкретно решение благодарение на конкретни параметри

Реномирани доставчици

Нашите реномирани доставчици гарантират за високо качество на материалите, използвани в произовдстово на топлообменници

Иновации и развитие

Постоянно търсим оптимални решения за ефективен топлообмен и бърза възвръщаемост

Гаранция на качеството

Херметичност и високо качество се потвърждава с тестове под налягане и контрол.

Техническа консултация

Погамаме в избора на конкретно решение благодарение на конкретни параметри

Реномирани доставчици

Нашите реномирани доставчици гарантират за високо качество на материалите, използвани в произовдстово на топлообменници

Иновации и развитие

Постоянно търсим оптимални решения за ефективен топлообмен и бърза възвръщаемост

Гаранция на качеството

Херметичност и високо качество се потвърждава с тестове под налягане и контрол.

Техническа консултация

Погамаме в избора на конкретно решение благодарение на конкретни параметри

Реномирани доставчици

Нашите реномирани доставчици гарантират за високо качество на материалите, използвани в произовдстово на топлообменници

Новини

Регионален мениджър