Борбата между тръбни и пластинчати топлообменници

Борбата между тръбни и пластинчати топлообменници

22. 01. 2024

Много често в практиката се използват различни видове топлообменници с различни от проектното предназначение приложения. По този начин рискът повреди и спиране на производствения процес е изключително висок. В такъв случай проектантите трябва да изберат подходящо решение, което да издържи натоварванията и инвеститорите да могат да разчитат.

Избор на пластинчат топлообменник за приложения с пара.

Една от най-честите общи грешки е изборът на пластинчат топлообменник за приложения с пара. В много случаи температурната разлика е изключително голяма, в резултат на което разширенията и натоварването са сериозни. Това провокира голямо напрежение върху материала и увеличава шанса за разрушаване на топлообменниците. Също така, хидравличните удари с внезапна промяна в скоростта на потока са често срещани и водят до проблеми в структурата на апаратите. Запоените решения са идеални за приложения със стабилен фазов преход като термопомпи и хладилни инсталации. Без значение дори и в тези приложения може да възникне проблем със замръзване поради липсва на гликолови смеси, по-малко предпазни аксесоари или лошо оразмеряване. Въпреки това, споените топлообменни апарати са незаменими когато имаме нужда от малки температурни разлики, компактни единици, серийно производство и ефективен фазов преход.

JAD и другите тръбни топлообменници са проектирани да работят ефективно с пара при тежки и динамични условия. JAD в основата си е тръбен топлообменник, но с различен дизайн. Общоприетите големи, тежки и изключително скъпи топлообменници биват изместени от тръбно-спиралните предложения. Технологията, която е въведена преди 30 години, дава възможност на Hexonic да подобри производството и да стане лидер в тръбните единици и индустриалните приложения с пара.

Специфичното при JAD е, тръбният сноп и позицията на присъединяванията. Той е под формата на спирала, това увеличава топлообменната повърхност, ефективността на топлообмен, и способността за самопочистване, благодарение на турбулентния поток. С конкретната технология е възможен дори фазов преход, свързан с термопомпи и охлаждане. Едно от най-новите приложения предлагано от производителя е термопомпа, работеща със сондажни води без междинен топлообменник. В този случай необходимият междинен топлообменник за предотвратяване на задръстване на BPHE вътре в източника на отопление не е необходим. Също така поради напълно заварената конструкция и работата с материали от неръждаема стомана като AISI 316L е възможно директно охлаждане или нагряване на агресивни среди. Малкият размер, огромната надеждност и конкурентната цена дава възможност на JAD да води изключително успешна битка срещу пластинчатите топлообменници.

Друг тръбен продукт, работещ перфектно с пара, е продуктовата линия DNA. Технологията е патентована от Hexonic поради иновативния дизайн в профила на тръбния сноп. Тя осигурява повече пространство за топлообменна повърхност и ниски падове на налягане. Това е възможно поради два различни профила, които могат да бъдат произведени (кръгли и хексагонални). Тези профили дават по-добри топлинни свойства или по-ниски падове на налягане.  DNA апаратите работят с пара в кожуха, което дава възможност да се обслужват много по-големи количества пара. Производството му с възможност за многоходови селекции и от различни материали прави DNA един от лидерите в индустриалния сегмент.

Всички продукти са достъпни в софтуера за избор, CAIRO.

В него може да откриете много решения, които могат да бъдат намерени и клиентите могат да използват различни продукти и приложения. Поради факта, че всички тръбни и споени продукти са възможни за избор и селекция, съществуват възможности различни симулации и намиране на най-доброто възможно решение. Софтуерът е насочен и към дизайнери, нуждаещи се от dwg. и step файлове.

За съжаление, други производители и дистрибутори продължават да налагат всеки ден пластинчатите топлообменници поради липсата на достатъчно надежден продукт, за работа с пара. Това води до риск от разрушение на продуктите и повреди в системите на инвеститорите. В много случаи става въпрос за спиране на производствения процес или прекъсване на отоплението в обществени сгради, болници, индустриални приложения и плувни басейни. Правилният подбор и селекция на подходящото оборудване е от ключово значение аз всеки проект и приложение.